Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Jul 12, 2011   //   by root   //   Tin tức  //  No Comments
Ngày 25/02/2009, Bộ Tài chính – Bộ Công an có Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trong đó quy định về trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ và các lực lượng Cảnh sát khác được giao nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gồm:

1. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khi làm thủ tục cấp đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (viết gọn là xe cơ giới) phải yêu cầu chủ xe xuất trình Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

2. Lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát khác có liên quan khi tuần tra kiểm soát nếu phát hiện người điều khiển phương tiện hoặc chủ xe cơ giới không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, thì phải lập biên bản, xử lý kịp thời theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định số 103/2008/NĐ-CP của Chính phủ với mức tiền phạt như sau:

– Phạt tiền 100.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh và các loại xe cơ giới tương tự không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực;

– Phạt tiền 500.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe cơ giới tương tự không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2009 (đã đăng Công báo ngày 10/3/2009) và thay thế Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BCA-BTC ngày 07/11/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới./.

 

 

Leave a comment