Bảo hiểm xe máy

     BẢNG GIÁ  BẢO HIỂM XE MÁY

BH trách nhiệm dân sự ( Bắt buộc ) mệnh giá 66.000 vnd.

                                                          * 1 năm ( 66 )  giá : 48.000 vnd.

                                                          * 2 năm ( 132 ) giá :  82.000 vnd.

BH trách nhiệm dân sự + Tự nguyện. mệnh giá 86.000 vnd.

                                                        * 1 năm ( 86 ) giá :  58.000 vnd.

                                                        * 2 năm ( 172  ) giá : 102.000 vnd.

Thông tin về bảo hiểm xe máy

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm được phát hành theo đúng quy định của thông tư số 126/2008/TT-BTC, 22/12/2008 của Bộ Tài Chính và theo Nghị định số 103/2008/NĐ-CP của Chính Phủ về bảo hiểm bắt buộc của Chủ xe cơ giới.

Phạm vi bảo hiểm:

 • Áp dụng cho người điều khiển xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông. Lái xe có thể là chủ xe hoặc người được chủ xe cho phép sử dụng mô tô, xe máy.
 •   Người khác được chở trên mô tô, xe máy. Là người được lái xe cho phép ngồi trên xe.
 •    Bên thứ ba là những người bị thiệt hại về thân thể và/hoặc tài sản do việc sử dụng xe cơ giới gây ra.

Quyền lợi bảo hiểm:

 • Đối với người thứ ba: Mức trách nhiệm tối đa là 50 triệu/người/vụ. Số tiền bồi thường được tính theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do Pjico quy định.
 • Đối với người ngồi trên xe: Mức trách nhiệm tối đa là 10 triệu/người/vụ. Số tiền bồi thường được tính theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do Pjico quy định.
 • Về tài sản:  Số tiền bồi thường được xác định trên cơ sở thực tế và mức độ lỗi của chủ xe gây ra.

Quy trình bồi thường:

 • Khi bị tai nạn, khách hàng bên bảo hiểm của công ty sẽ gọi vào đường dây nóng cho công ty ( sđt có ghi trên phiếu bảo hiểm ).
 • Bên công ty sẽ tiếp nhận yêu cầu bồi thường của khách và chuyển hồ sơ về cho giám định viên.
 • Giám định viên bên Bảo Hiểm sẽ tiếp xúc khách hàng tiến hành làm hồ sơ và tư vấn khách về các giấy tờ thủ tục.
 • Sau khi thủ tục hoàn tất. Giám định viên sẽ hẹn khách 1 khoảng thời gian để khách lên nhận tiền bồi thường.