Bảo hiểm dài hạn xe máy – Cơ hội khai thác thị trường tiềm năng

Aug 15, 2011   //   by baohiemxemay   //   Tin tức  //  No Comments

CHỈ ĐẠO MỚI CỦA CHÍNH PHỦ: Bảo hiểm dài hạn xe máy – Cơ hội khai thác thị trường tiềm năng

Quan tâm đến tiềm năng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam hiện nay, ai cũng nghĩ đến tiềm năng của nghiệp vụ bảo hiểm xe máy với số lượng 14 triệu xe và mỗi năm số lượng đăng ký mới lại tăng lên trên dưới 2 triệu xe.

Chỉ làm phép tính đơn giản, ta có thể tính được nếu thực hiện bảo hiểm đầy đủ số lượng xe trên, thì năm 2005 thị trường bảo hiểm sẽ có doanh thu 900 tỷ đồng (chưa tính đến khoảng 150 tỷ đồng về bảo hiểm chỗ ngồi trên xe) bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS ) của chủ xe máy.

Từ năm 2003, bảo hiểm xe máy có sự khởi sắc nhờ sự hỗ trợ của Nghị định 15 về xử phạt hành chính với các quy định xử phạt xe máy chưa tham gia bảo hiểm. Tuy vậy, thực tế thì các doanh nghiệp bảo hiểm cũng chỉ khai thác được 35% số lượng xe vào thời điểm cao nhất. Hiện nay thì tỷ lệ xe tham gia bảo hiểm đang giảm đi nhanh chóng cùng với sự buông dần việc thực hiện xử phạt hành chính của các cơ quan chức năng. Năm 2005 khai thác được khoảng 25% thị trường bảo hiểm xe máy trên toàn quốc.

Việc giảm sút số lượng xe máy tham gia bảo hiểm đã ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới về doanh số cũng như hiệu quả. Các doanh nghiệp dều thấy được vấn đề nhưng dường như chỉ còn biết than thở nhiều hơn là tìm được những biện pháp hữu hiệu.

Trăn trở với vấn đề trên, Bảo Việt Việt Nam đã nêu ý tưởng mới: Bảo hiểm dài hạn xe máy. Vấn đề không chỉ dừng ở việc thảo luận trong phạm vi doanh nghiệp mà đã được trình bầy lên Chính phủ thông qua Uỷ Ban An Toàn Giao Thông Quốc gia.

Ngày 21/7/2005, Chính phủ đã triệu tập họp sơ kết 6 tháng năm 2005 về công tác trật tự an toàn giao thông. Những việc các doanh nghiệp bảo hiểm đã làm tốt (giải quyết tốt các vụ tai nạn giao thông lớn), những điểm hạn chế (bảo hiểm xe máy còn chiểm tỷ lệ thấp) đã được đưa vào báo cáo thảo luận. Đây cũng là lần đầu tiên, nội dung bảo hiểm đã được đưa vào báo cáo của Uỷ ban ATGT quốc gia và thảo luận tại phiên họp chuyên đề của Chính phủ. Sau cuộc thảo luận, ngày 1/8/2005, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 134/ TB-VPCP, thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng: 6 nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuốinăm 2005, trong đó có chỉ đạo về triển khai bảo hiểm dài hạn đối với xe máy mới đăng ký.

Lợi ích của bảo hiểm xe máy dài hạn:

– Phí bảo hiểm chủ xe mua bảo hiểm sẽ giảm đi nhiều so với bảo hiểm từng năm. Bảo hiểm 3 năm (đối với xe trên 50cm3) chỉ còn 145.200đ thay vì 181.500đ.Người tham gia bảo hiểm không bị quên bảo hiểm hoặc đi lại làm thủ tục bảo hiểm hàng năm như trước.

– Việc kiểm tra kiểm soát xe chưa tham gia bảo hiểm sẽ giảm hẳn. Vấn đề nhậy cảm khi phải thực hiện biện pháp xử phạt đối với người dân được giải quyết.

– Việc bảo hiểm dài hạn 3 năm khi đăng ký mới không những trở thành quy định bắt buộc mà còn là tiền để tạo ra tập quán bảo hiểm dài hạn cho những xe đã đăng ký hoặc đến hạn tái tục bảo hiểm.

– Doanh thu khai thác bảo hiểm của các doanh nghiệp sẽ tăng cao đột biến. Ngược lại chi phí khai thác của các doanh nghiệp trên thị trường sẽ giảm rất nhiều.Hiệu quả này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh các doanh nghiệp chỉ còn biếtnhảy vào thị trường này với cuộc chạy đua về chi phí.

Bên cạch sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Bí thư đang có các hoạt động khảo sát thực tế để chuẩn bị quý 3 năm nay có cuộc tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 22/CT-TW ngày 24/2/2003 về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bám sát quá trình chuẩn bị này, các vụ chức năng chuẩn bị báo cáo đã đưa nội dung bảo hiểm xe máy vào đề cương báo cáo khảo sát.

Như vậy là trong những tháng cuối năm nay, các hoạt động chỉ đạo công tác trật tự ATGT của Đảng, Chính phủ đều có lưu ý bảo hiểm xe máy với vấn đề mới là bảo hiểm dài hạn.

Thực hiện Nghị quyết 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính Phủ, Bộ Công an có hướng dẫn số 05, quy định các xe máy đăng ký mới phải mua bảo hiểm.Nay để triển khai bảo hiểm dài hạn theo chỉ dạo mới của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ ra văn bản và thông báo đến Bộ Công an, quy định mức phí bảo hiểm dài hạn (3 năm) áp dụng cho xe mới đăng ký và thời điểm bắt đầu thực hiện.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đều thấy rõ lợi ích kinh doanh khi sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ được Bộ chủ quản triển khai thực hiện.

Bảo Việt Việt Nam là một đơn vị được hưởng nhiều do chiếm thị phần lớn (50%) trong khai thác bảo hiểm xe máy. Các Công ty thành viên của Bảo Việt Việt Nam cần chuẩn bị tinh thần, điều kiện phục vụ tốt nhất để đón bắt cơ hội tăng trưởng này.

Đinh Quang Tấn / Theo Bảo Việt

http://www.baoviet.com.vn/insurance/newsdetail.asp?websiteId=1&newsId=225&catId=27&lang=VN


Leave a comment