Mua bảo hiểm xe máy với mức phí bao nhiêu?

Aug 8, 2011   //   by root   //   Bảo hiểm xe máy  //  No Comments

Trên trang web bán bảo hiểm trực tuyến, hiện Bảo Hiểm Xe Máy .Net cung cấp các gói bảo hiểm xe máy như sau:

+ Gói phí 60.500đ: bảo hiểm riêng trách nhiệm dân sự cho xe máy dung tích xi lanh dưới 50cc.

+ Gói phí 66.000đ: bảo hiểm riêng trách nhiệm dân sự cho xe máy dung tích xi lanh từ 50cc trở lên.

+ Gói phí 86.000đ: bảo hiểm trách nhiệm dân sự + bảo hiểm tự nguyện cho xe máy dung tích xi lanh từ 50cc trở lên + bảo hiểm tai nạn cho 2 người ngồi trên xe với mức trách nhiệm 10.000.000đ/người/vụ tai nạn.


Leave a comment