Bảo hiểm các loại xe – Quy định về bồi thường

Aug 27, 2011   //   by baohiemxemay   //   Bảo hiểm xe máy  //  No Comments

Bảo hiểm xe ôtô, xe cơ giới – Trường hợp không được bảo hiểm bồi thường thiệt hại

Chủ xe cơ giới phải mua những loại bảo hiểm nào? Những trường hợp nào người mua bảo hiểm không được bồi thường thiệt hại? (Ngô Xuân Minh, Long Thành, Đồng Nai).

Trả lời:

Nghị định của Chính phủ số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/ 09/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã quy định rõ: Chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới, biểu phí bảo hiểm. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc TNDS, chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.

Khi tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS, chủ xe cơ giới sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán số tiền mà họ phải bồi thường theo Luật dân sự đối với những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba cũng như các thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Hiện nay, bên cạnh hình thức bảo hiểm bắt buộc nói trên, chủ xe cơ giới có thể tự nguyện tham gia các hình thức bảo hiểm khác như: bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe; bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới; bảo hiểm người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe.

Cũng theo Nghị định nói trên, đối với chủ xe cơ giới chỉ mua bảo hiểm bắt buộc TNDS, doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường thiệt hại cho người mua bảo hiểm trong các trường hợp sau đây: Chủ xe, lái xe, hoặc người bị thiệt hại có hành động cố ý gây thiệt hại; lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện TNDS của chủ xe, lái xe cơ giới; lái xe không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe; thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại; thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn; chiến tranh, khủng bố, động đất; thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

http://www.dichvubaohiem24h.com/KH.aspx?L=ChiTietSP&DMSP=22958&DSSP=153203

Leave a comment