Browsing articles tagged with "xe ôtô | Bảo hiểm xe máy PJICO, Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, AAA"

Quy định hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm chủ xe cơ giới

Aug 8, 2011   //   by root   //   Tin tức  //  No Comments

Hỏi: Tôi là chủ xe ôtô và đã mua bảo hiểm xe cơ giới. Vừa qua xe của tôi bị tai nạn giao thông đã hỏng nặng không thể sửa chữa được nên tôi muốn hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Xin đề nghị quý báo cho biết trường hợp nào thì được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và thủ tục, giấy tờ giải quyết vấn đề này? Nguyễn Văn Hồng (Hà Nội).

Đáp: Căn cứ quy định hiện hành tại Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính “Quy định Quy tắc điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”. Tại điểm 5 phần II của Thông tư này quy định việc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới; trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

1 – Hợp đồng bảo hiểm chỉ được hủy bỏ trong các trường hợp dưới đây:

– Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số xe theo quy định của pháp luật.

– Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

– Xe cơ giới hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy do TNGT được cơ quan Công an xác nhận.

– Xe cơ giới bị mất được cơ quan Công an xác nhận.

2 – Chủ xe cơ giới muốn hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo giấy chứng nhận bảo hiểm muốn hủy bỏ và các giấy tờ bằng chứng về việc xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định trên. Và hợp đồng bảo hiểm được chấm dứt từ thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

3 – Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho chủ xe cơ giới 70% phí bảo hiểm của thời gian hủy bỏ.

Doanh nghiêp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp mà hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực, nhưng chủ xe cơ giới yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trong lúc xảy ra sự kiện bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm

Ban PL-BĐ / Theo webbaohiem.net